LÄS MER:

 

Vad är KBT?

 

Vad är ART?

 

Vad är NVC?

 

Vad är COPE?

 

Vad är MI?

 (Motiverande Samtal)

 

Vad är Säkerhetsprogrammet?

 

 

 

GENOMFÖRDA UPPDRAG

 

 

 

 

VECKANS 

KRÖNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Högberg

Dipl. Konflikthandledare och KBT-terapeut.

 

 

Vad är på gång?

 

 

Information om  föreläsningar, kurser, artiklar och andra åtaganden under AKTUELLT

 

 

 

 

Podradio för alla som är intresserade i tillämpning av Integral Teori och Evolutionär Enlinghtenment

 

 

 

 

30 april 09. Press.

Temadag kring tabubelagt ämne.

 

 

SKOLAN -  SOCIALFÖRVALTNINGEN  -  FÖRETAG  -  PRIVATPERSON-

 

 

  

Stegvis, SET, Livsviktigt, Friends, RePulse...

...värdegrundssamtal, likabehandlingsplan, kamratstödjare, ART, Dan Olweus, Livskunskap...och så vidare... Begreppen och metoderna för prevention samt insatser i problemtyngda klasser är många. Greppar du begreppen? Eller än viktigare - har du greppet om dina elever?

 

Under de 11 år jag till och från arbetat i eller med skolan har det dominerande behovet från personalen varit en ökad konflikthanteringskompetens. Vad gör vi med de stökiga eleverna? Hur förbättrar jag stämningen i min klass? Hur ska vi enas om ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget? Det skriks efter konkreta konflkthanteringsverktyg, ett av Lärarutbildningarna eftersatt område.

 

 

 

  

Det finns inte en modell, ett åtgärdsprogram eller någon kvick fix för en stökig klass, utan varje situation och målgrupp är unik och kräver sitt batteri av insatser. Det finns dock stora penseldrag man bör iakta.

Uppdelningen i tre områden för skolans konflikthanteringsarbete: 1. Preventionsarbete, 2. Sociala åtgärdsprogram samt 3.Akuta situationer. Varje område kräver sina verktyg och sina metoder.  

 

Vidare kräver ett åtgärdsprogram att alla parter aktiveras: De "stökiga" eleverna såväl som den passiva och ibland sublimt igångsättande tredje parten, samt lärarna via handledning och inte minst synkroniseringen med hemmet gällande konsekvenser, förhållningssätt och gränssättning.

 

Michael har över 10 års erfarenhet av preventionsarbete såväl som upprättande av stödinsatser och sociala åtgärdsprogram inom skolan..

  

●  Michael kan höja kompetensen gällande konflikthantering på din skola, bland elever såväl som hos personal.

 

  Michael kan upprätta sociala åtgädsprogram för besvärliga klasser eller elevgrupper, genom ART, Drama, NVC och en uppsjö av andra metoder beroende på målgrupp.

 

 Genomföra handledning av personalgrupper. Arrangera tema- och studiedagar samt leda föräldramöten.

 

  Bistå med sakkunskap till skolledningen,  upprättande av likabehandlingsplan samt fungera som koordinator i förändringsarbete samt genomföra organisationsutvecklingsanalys.

 

  Kan anta medlingsuppdrag i svåra eller segdragna konflikter mellan elever, personal eller mellan hem och skola.

 

Genomföra fortbildning inom MI (Motiverande Samtal).

 

"Mycket intressant och viktigt. Har inte fått något liknande i lärarutbildningen och skulle därför vilja ha mer sånt här" (Jeanette, Ystad) 

 

 

KBT (Kognitiv Beteendeterapi)   MI (Motiverande Samtal)  ART (Aggresion Replacemant Traning)

 

 

 

 

 

"En mycket givande utbildningsdag. Gav många olika perspektiv på ledarskap, konflikthantering och grupprocesser"(Carola, Genarp)